Kā veidojas nekustamā īpašuma vērtēšanas izmaksas?

Nekustamā īpašuma vērtēšana izmaksas

Vērtēšanas pakalpojums tiek sniegts dažādās situācijās. Fiziskai personai visbiežāk vērtējums nepieciešams kredīta saņemšanai bankā, pirkšanai, pārdošanai, īpašuma sadalīšanai vai mantojuma gadījumā, kā arī laulāto kopmantas vērtības apzināšanai.

 

Nekustamā īpašuma vērtēšanas kritēriji

Nosakot jebkura veida īpašuma vērtību, vērtētājam jāanalizē daudz kritēriju un jāatbild uz daudziem jautājumiem, lai sniegtu objektīvu slēdzienu par īpašuma vērtību, juridisko statusu, tā labāko izmantošanas veidu, atspoguļotu tā priekšrocības un trūkumus.

Tāpēc, lai kvalitatīvi novērtētu īpašumu, vērtētājam obligāti:

 • jāveic objekta apsekošana,
 • jāizpēta īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus,
 • īpašuma inventarizācijas lietu un kadastrālo informāciju,
 • teritoriālo plānojumu,
 • būvniecības projektu un celtniecības tāmi,
 • nomas līgumus,
 • lietošanas līgumus,
 • apgrūtinājumus un daudzus citus faktorus.

Vērtējuma rezultāts ir atkarīgs no vērtētāja kvalifikācijas, zināšanām un darba pieredzes, kā arī no pieejas plašām datubāzēm, kas apkopo gan reģistrētos NĪ darījumus, gan cenu piedāvājumu dinamiku sludinājumu portālos, gan informāciju par nekustamo īpašumu no Zemesgrāmatas un Kadastra informācijas sistēmām.

Vērtēšanas pakalpojuma cenu parasti nosaka vadoties no darba uzdevuma un vērtēšanas mērķa. Jau pirmajā sarunā vērtētājs noskaidro parametrus, kuri ietekmē darba apjomu un nosaka pakalpojuma darbietilpību – vērtējamā īpašuma tipu, novietojumu, objekta lielumu un apgrūtinājumus, ka arī īpašos pieņēmumus pie kādiem jāveic vērtējums.

 

ipasumu vertesanas cenas

Vērtēšanas pakalpojumu cenas

Uzņēmumos ir izstrādātas tipisko īpašumu veidu vērtēšanas izcenojumi.

Piemēram:

 • standarta dzīvokļa vērtēšana Rīgā varētu izmaksāt aptuveni 140 eiro,
 • dzīvokļa vērtēšana jaunā projekta vai pirmskara ēkā atkarībā no tā atrašanās vietas un platības – aptuveni 140 – 200 eiro,
 • privātmājas vērtēšana varētu izmaksāt – 300 – 400 eiro,
 • privātās apbūves zemes gabala – 220 – 300 eiro.

Ja nepieciešams noteikt īpašuma vērtību ar īpašiem pieņēmumiem, piemēram nākotnes vērtību, balstoties uz būvniecības projektu, pakalpojums būs dārgāks par aptuveni 30%.

Ja vērtēšanas objekts ir daļa no īpašuma, vērtētājam jāveic papildus aprēķini un analīze, pakalpojums varētu būt darbietilpīgāks, līdz ar to dārgāks. Tāpat jārēķinās, ka īpašuma vērtēšanai attālākā vietā, papildus pakalpojuma cenai jāsedz arī transporta izmaksas.

Taču precīzs samaksas lielums nosakāms tikai precizējot darba uzdevumu, veicamā darba apjomu un pieejamās informācijas kvalitāti. Komercobjektu vērtības noteikšanas pakalpojuma izmaksas nosakāmas pēc iepazīšanās ar darba uzdevumu, objekta sastāvu, apgrūtinājumiem un īpašiem pieņēmumiem, kas jāņem vērā vērtēšanas procesā.

 

Vērtēšanas atskaite

Darba izpildes rezultātā speciālisti pasūtītājam sagatavo vērtēšanas atskaiti. Tas ir materiāls, kurā apkopota informācija par īpašumu – tehniskie dati, pamatkritēriji un definīcijas, kas izmantotas vērtēšanā, kā arī nosaukti vērtību veidojošie aspekti.

Vērtētāju profesionālās prakses standarti (kas atbilst Starptautiskiem Īpašuma vērtēšanas standartiem (IVS)) paredz kritērijus, pēc kādiem vadīties īpašumu vērtēšanā un kas būtu jāatspoguļo atskaitē. Standartiem atbilstošā atskaite ir plaša un detalizēta, tajā iekļaujot arī informāciju par metodēm, kas izmantotas īpašuma vērtības noteikšanā. Latvijā ir spēkā vērtēšanas standarts LVS 401.

Vērtētāja kvalifikācijas apliecinājums ir sertifikāts, ko izsniedz Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija (LĪVA). Kompetences uzraudzības biroja (KUB) izsniegtais sertifikāts apliecina juridiskas personas tiesības nodarboties ar vērtēšanu.

Nepieciešams uzsvērt, ka LĪVA vērtētāju ētikas kodekss nepieļauj samaksas noteikšanu procentuāli no īpašuma vērtības, lai neradītu interešu konfliktu.

 

Individuālo vērtētāju pakalpojumi un iespējamās problēmas

Tirgū pastāv iespēja izmantot arī individuālo vērtētāju pakalpojumus, kuri, salīdzinot ar uzņēmumiem, varētu izmaksāt vēl lētāk. Taču ne visas iestādes pieņem individuālo vērtētāju sagatavotos atskaites dokumentus. Ir kredītu iestādes, kuras pieņem jebkura sertificēta vērtētāja slēdzienu; un ir bankas, kas akceptē daudzus no vērtētājiem, turpretī ir bankas, kuras akceptē ierobežotu ekspertu skaitu, ar kuriem noslēgts sadarbības līgums.

SIA “Ober Haus Vērtēšanas Serviss” vērtējumus akceptē visās Latvijas kredītiestādēs.

Jaunākās ziņas

Visas ziņas
Nekustamie īpašumi Daugavpilī – 2022 aktualitātes
07.07.2023

Nekustamie īpašumi Daugavpilī – 2022 aktualitātes

Pērc vai pārdod dzīvokli, māju vai zemi Daugavpilī.   Dzīvokļu, māju un zemes cenas Daugavpilī (avots: ss.com 27.04.2022) Pārdod dzīvokļus Daugavpilī: Kopā sludinājumi: 168 Cena: 8 000 – 125 000 EUR Cena m2: 222 – 475 EUR   Izīrē dzīvokļus Daugavpilī: Kopā sludinājumi: 57 Īre mēnesī: 75 – 470 EUR   Pārdod mājas Daugavpilī: Kopā sludinājumi: 64 Cena: 7 500 – 560 000 EUR   Pārdod zemi Daugavpilī: Kopā sludinājumi (dažādi zemes lietojumi): 19 Cena: 4 000 – 280 000 EUR Cena m2: 1.58 – 59 EUR   Dzīvokļu tirgus Daugavpilī Daugavpilī piedāvājumā dominē divistabu dzīvokļu pārdošana (67 aktīvie sludinājumi uz 28.04.2022.). Plašs piedāvājums ir arī vienistabu un trīsistabu dzīvokļiem, taču četristabu piedāvājums ir mazāks. Pieprasītākie ir divistabu un vienistabas dzīvokļi. Līdz ar inflāciju un būvmateriālu cenu pieaugumu, palielinās iedzīvotāju vēlme iegādāties dzīvokļus labā stāvoklī, mēbelētus/ pusmēbelētus. Daugavpilī nav liels renovēto māju skaits, tāpēc iedzīvotājiem ir arī svarīgs mājas tips un potenciāli patērējamā summa uz apkures rēķiniem, kas šajā gadījumā būs lielāks agrāk uzceltajām ēkām, piemēram, pirmskara laikā vai padomju laikos, kā arī tā saucamajām “hruščo”kām” . Pieprasījumu pēc dzīvokļiem Daugavpilī, galvenokārt, veido vietējie klienti, uzņēmēji, ka arī iedzīvotāji, kas iebrauc Daugavpilī no citām pilsētām vai reģioniem. Vērojama īres dzīvokļu tirgus aktivitāte, taču…

Jaunie projekti
07.07.2023

Jaunie projekti

Jaunie projekti   Kas tiek apzīmēts kā jaunais projekts? Kā jaunais projekts tiek apzīmēta ēka, kas ir vai nu tikko uzbūvēta vai būvniecības stadijā, vai arī ēka, kas ir vai tiek pilnībā renovēta. Māja kas ir 5, 7, 10 gadus veca vel aizvien skaitās jaunais projekts? Jā, ja klients vēlas pārdot dzīvokli ēkā kura celta pirms 10 gadiem tad atzīmē jaunais projekt. Bet ja analizējam tirgus tendences, piemēram gada pārskatiem tad ņemam vērā tikai tos dzīvokļus/ ēkas kuru statuss ir pirmreizēja reģistrācija. Vai mājas kas ir pilnībā restaurēta un varbūt pārplānota arī skaitās jaunais projekts? Ja ēkai ir būvprojekts un tiek pilnīgi renovēta (mainītas komunikācijas, instalācijas, stiprinātas sienas / grīdas / pārsegumi. Zemesgrāmatā tiks atvērta jauna kadastra atzīme katram dzīvoklim tad arī šādas ēkas var pieskaitīt pie jaunajiem projektiem. Kaut gan speciālistu domas šajā jautājumā var dalīties. Cik maksā jaunie projekti? Cenu amplitūda jaunajos projektos ir ļoti liela. Ir iespējams atrast dzīvokli jaunajā projektā gan par 1000eur par m2, un dārgākie – līdz pat 5000, 6000 eur par m2. Protams, viss ir atkarīgs no tā, kas ietilpst cenā – ir apdare, nav apdares, atrašanās vieta, infrastruktūra, materiāli, kvalitāte. Kuras mikrorajonos ir dārgāk / lētāk? Centrs, Klusais centrs, Mežaparks, Teika, Āgenskalns…

Nekustamie īpašumi Jelgavā – 2021 aktualitātes.
07.07.2023

Nekustamie īpašumi Jelgavā – 2021 aktualitātes.

Jelgavas nekustamo īpašumu aktualitātes 2021   Dzīvokļu, māju un zemes cenas Ventspilī (avots: ss.com 21.10.2021) Pārdod dzīvokļus Jelgavā: Kopā sludinājumi: 70 Cena: 7 500 – 170 000 EUR Cena m2: 375 – 1 484 EUR   Izīrē dzīvokļus Jelgavā: Kopā sludinājumi: 23 Īre mēnesī: 120 – 1100 EUR   Pārdod mājas Jelgavā: Kopā sludinājumi: 63 Cena: 20 000 – 490 000 EUR   Pārdod zemi Jelgavā: Kopā sludinājumi: 61 Cena: 8 000 – 328 000 EUR Cena m2: 4 – 90 EUR Nekustamā īpašuma cenu izmaiņas Jelgavā Pētot nekustamo īpašumu tirgu Jelgavā cenas kopš 2019. gada ir palielinājušās  pilsētas teritorijā. Cenu pieaugums dzīvokļiem no 2019. gada sākuma ir par aptuveni 20%. Piemēram  2019. gadā renovētas ēkas divu istabu dzīvoklim cena bija 750 eiro/m2, tad tagad identiskam dzīvoklim šajā ēkā cena ir 900 eiro/m2. Piemēri : 2019. gadā dzīvoklis Satiksmes iela 35A divu istabu 77m2 platībā tika pārdots par 55 000 EUR. 2021. gadā dzīvoklis Satiksmes iela 35A trīs istabu 62 m2 platībā tika pārdots par 64 000 EUR Analizējot būvju un zemes cenas, tad arī redzam cenu pieaugumu līdz pat 20% un vairāk. Jaunbūvēm līdz pat 30% palielinājums. Šādu krasu cenu pieaugumu var pamatot ar būvmateriālu un kokmateriālu cenu pieaugumu tirgū. Par piemēru…

Visas ziņas

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas "Es piekrītu" vai turpinot pārlūkošanu, jūs apstiprināt savu piekrišanu. Iepazīt privātuma politika. Es piekrītu

Ziņa nosūtīta!

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.