Vai pēdējā pusgada notikumi ir ieviesuši izmaiņas vērtēšanas pakalpojumu sniegšanā?

2020-06-30

Nosakot jebkura veida īpašuma vērtību, vērtētājam jāanalizē daudz kritēriju un jāatbild uz daudziem jautājumiem, lai sniegtu objektīvu slēdzienu par īpašuma vērtību, juridisko statusu, tā labāko izmantošanas veidu, atspoguļotu tā priekšrocības un trūkumus. Tāpēc, lai kvalitatīvi novērtētu īpašumu, vērtētājam obligāti jāveic objekta apsekošana, jāizpēta īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus, īpašuma kadastrālās uzmērīšanas lietu un kadastrālo informāciju, teritoriālo plānojumu, būvniecības projektu un celtniecības tāmi, nomas līgumus, lietošanas līgumus, apgrūtinājumus un daudzus citus faktorus.

Vai pēdējā pusgada notikumi ir ieviesuši izmaiņas vērtēšanas pakalpojumu sniegšanā, pārspriedām situāciju ar Ober-Haus Vērtēšanas serviss sertificētiem vērtētājiem.

Ņemot vērā, saistībā ar COVID-19, pavasara sākumā izsludināto ārkārtas situāciju valstī un līdz ar to noteiktos ierobežojumus, protams, ka mainījās arī vērtēšanas pakalpojumu sniedzēju ikdiena. Darbs pārsvarā tika organizēts attālināti, cik vien tas bija iespējams. Aktivitāte NĪ tirgū samazinājās, plānotā projektu attīstība tika piebremzēta un pārskatīta, attiecīgi samazinājās arī pieprasījums pēc vērtēšanas pakalpojumu nepieciešamības. Samazinājums notika proporcionāli visos segmentos, taču, kopš valstī noteikto ierobežojumu atvieglošanas, pieprasījums atkal ir palielinājies, kas interesanti, vairāk pēc zemes un būvniecības iecerē esošo dzīvojamo māju vērtējumiem.

Lai gan uz doto brīdi nav novērojamas ievērojamas cenu izmaiņas, tomēr jāatzīst, ka ekonomikas recesija Latvijā un pasaulē nevar neietekmēt NĪ tirgus segmentu. Dzīvojamais segments Rīgā, visticamāk, būs tieši saistīts ar ekonomikas samazinājumu un atkopsies kādu brīdi pēc ekonomikas atveseļošanās. Taču būtiskām cenu izmaiņām pamatojumu nesaskatām. Patreiz sarežģītāk prognozēt komercsegmenta attīstību pēc recesijas, taču noteikti mainīsies biroja telpu pieprasījums un attīstības koncepts, atkarīgi no tā, kā mainīsies iedzīvotāju paradumi. Ja būsim pietiekami piesardzīgi un pratīsim izvairīties no jauna COVID-19 uzliesmojuma rudenī, tirdzniecības telpu segments, īpaši tirdzniecības centros, varētu atgriezties iepriekšējā līmenī diezgan ātri. Vissmagāk cietīs viesnīcu segments, jo šobrīd ir mainījušies ceļošanas paradumi. Vietējie iedzīvotāji aktīvāk izmanto ārpus lielpilsētām esošo viesu un atpūtas namu piedāvājumus, pagaidām neraujoties izbraukt ārpus valsts. Arī kaimiņvalstu pārstāvji priekšroku dod lauku tūrismam, pagaidām izvairoties no pilsētu lielajām viesnīcām, ja vien nav nepieciešamība tās izmantot darba komandējumu vajadzībām.

Pakalpojumu pieprasījuma apjoma samazināšanās rezultātā parasti seko konkurences saasināšanās, kas, iespējams uz laiku varētu nedaudz ietekmēt arī vērtēšanas pakalpojuma cenas. Tirgū vienmēr pastāv iespēja izmantot arī individuālo vērtētāju pakalpojumus, kuri, salīdzinot ar lielākiem uzņēmumiem, varētu izmaksāt lētāk. Taču ne visas iestādes pieņem individuālo vērtētāju sagatavotos atskaites dokumentus. Ir kredītu iestādes, kuras pieņem jebkura sertificēta vērtētāja slēdzienu, turpretī ir bankas, kuras akceptē ierobežotu ekspertu skaitu, ar kuriem noslēgts sadarbības līgums. Bet kopumā, Ober-Haus Vērtēšanas servisa speciālisti nesaredz pamatu būtiskām vērtēšanas pakalpojumu cenu izmaiņām, jo, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, jau pamatā Latvijā šī pakalpojuma izmaksas ir viszemākās.

Būtiski saprast, ka CENA no VĒRTĪBAS var ļoti ievērojami atšķirties. Katrs cilvēks savā ikdienā izdarot izvēli neapzināti veic izvērtēšanu – izvēloties pārvietošanās transporta veidu, pusdienu ieturēšanas vietu, produktu, apģērbu. Tā, pat nebūdams sertificēts vērtētājs, viņš var noteikt CENU kādam konkrētam objektam, vadoties vienīgi no savas pieredzes, zināšanām un pieejamās informācijas. Un tā būs konkrētā objekta CENA, kuru noteica konkrētais cilvēks. VĒRTĪBU var noteikt tikai ĪPAŠUMAM. TIRGUS VĒRTĪBA ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra, savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.

Evita Zemberga-Zakalovska

Mārketinga speciāliste +37167284544 +37128232017
evita.zemberga@ober-haus.lv Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV1039


Ober-Haus jaunumi