Pēteris Vovers

Dzīvojamo platību speciālists Daugavpilī +371 29905013

Brokers description